Тостера ми е направен от части на ТУ-154 и лети!

PENTACON DIGITAL CAMERA