Не винаги уча немски, ала когато го уча, го уча по учебници от ваймарско време!

nemski2