Атентат!

Атентат! О, Ужас! Атентат! Дават го по Новините,
Хора, сипвайте ракията, слагайте масите
и сновете, помнете: Мир между народите
и война между класите.

От своята малка част от Света,
променя се друга планета далечна,
и на онези чужди континенти,
борбата бива и е някак вечна.

Всеки нихилист е объркан диктатор,
с безкрайно презрение към своето сърце,
и ето става атентатор,
с малка бомба в своите ръце.

Експлодира кръвта и блика огненочервена лава,
стопява живота по подобие на разтопен метал,
статично мислиш, стационарно гледаш в екрана,
– тоз за кво умря сега и как ли бе живял?